save the date

Snart dags för Cigre Biennial Session 2024

Den 25–30 augusti arrangeras världens största evenemang för kraftsystem – Cigre Biennial Session i Paris. Läs mer och anmäl dig.

Läs mer

Cigre i Sverige

Cigre, International Council on Large Electric Systems, har en verksamhet som är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

Cigres generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk.

Vårt arbete med Cigre innefattar medlemshantering, ekonomi och redovisning, att administrera och genomföra möten och symposier, men också att förbereda de svenska forskare som presenterar sina tekniska rapporter vid kongressen i Paris. Den svenska nationalkommittén har även som uppgift att informera medlemmar och andra intressenter i Sverige om arbetsgruppernas arbete och vad som händer i organisationen som helhet.

Läs mer om Cigre Sverige

Se filmen om Cigre