Hem > Cigre Session

Cigre Session

Cigre Session

Elkraftkonferensen Cigre Session arrangeras vartannat år i Paris. Under konferensen presenterar industrirepresentanter och forskare inom elkraft från hela världen sina resultat.

Cigres fokus är på transmissionsnät och elöverföring, där frågor om distributionsnät, smarta elnät, miljöaspekter och ekonomiska effekter får allt större utrymme.

Under konferensen 2022 var över 8 600 deltagare och 290 organisationer på plats. Nästkommande konferens arrangeras den 25–30 augusti 2024.

För mer information och anmälan, besök Cigres internationella webbplats här.

Läs även mer här: