Hem > Om oss

Om oss

Cigre, International Council on Large Electric Systems, har en verksamhet som är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

Cigres generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk.

Vårt arbete med Cigre innefattar medlemshantering, ekonomi och redovisning, att administrera och genomföra möten och symposier, men också att förbereda de svenska forskare som presenterar sina tekniska rapporter vid kongressen i Paris. Den svenska nationalkommittén har även som uppgift att informera medlemmar och andra intressenter i Sverige om arbetsgruppernas arbete och vad som händer i organisationen som helhet.

Alla medlemmar får tidskriften Electra varannan månad och tillgång till en databas med artiklar om generering och överföring av högspänd elektrisk energi publicerade sedan 1972. I medlemskapet ingår också information om kommande seminarier och möjlighet att delta i Cigres stora konferens som hålls i Paris vartannat år.

Kontakt

Susanne Stjernfeldt

08-677 27 51 Mejla
Susanne Stjernfeldt