Hem > Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och studiekommittéer, ta del av de senaste nyheterna inom elkraft, få tillgång till Cigres rapportdatabas och erhålla rabatterat deltagande på Cigres konferens. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Även du eller ditt företag kan bli medlem

• Individuellt medlemskap (kategori I) för ingenjörer, forskare eller företagsledare. Avgift år 2024: 3 050 kronor.

• Individuellt medlemskap (kategori II) för unga (upp till 35 år). Avgift år 2024: 1 400kronor.

• Kollektivt medlemskap (kategori I) för ett företag eller organisation. Avgift år 2024: 9 450 kronor (högst sex personer kan erhålla en reducerad konferensavgiften på cirka -20 procent.)

• Kollektivt medlemskap (kategori II) för institution vid universitet eller högskola. Avgift år 2024: 4 680 kronor. (Högst tre personer kan erhålla en reducerad konferensavgift på cirka -20 procent.)

• Studentmedlemskap. Kostnadsfritt.

Vill du bli medlem eller få mer information om medlemskap?

Kontakta nationalkommitténs sekreterare, Susanne Stjernfeldt, och ange följande:

 • Typ av medlemskap som önskas
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Arbetsgivare
 • Titel
 • Besöksadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Födelseår
 • Studenter behöver också meddela högskolenamn, kursnamn, tid för planerad examen och namn på handledare.

Kontakt

Susanne Stjernfeldt

08-677 27 51 Mejla
Susanne Stjernfeldt