Hem > Svenska Nationalkommittén för Cigre

Svenska Nationalkommittén för Cigre

Svenska Nationalkommittén för Cigre

Nationella kommittéer finns som lokala organisationer i de olika medlemsländerna. I Sverige företräds Cigre av Svenska Nationalkommittén för Cigre.

Kommittén har ett sekretariat som föreslår ledamöter till organisationens internationella studiekommittéer, väljer ut tekniska artiklar till kongresser och föreslår kandidater till organisationens beslutande organ.

Svenska Nationalkommittén har följande uppgifter:

  • Att främja Cigre i Sverige
  • Att föreslå svenska ledamöter i Cigres studiekommittéer
  • Att förbereda svensk medverkan i kongresserna i Paris
  • Att välja och föreslå svenska tekniska rapporter till ovanstående kongresser
  • Att organisera nationella konferenser och möten
  • Att främja och informera om artiklar för publicering i Cigre Science & Engineering
  • Att upprätthålla ett korrekt register med de svenska medlemmarna i Cigre
  • Att samla in och vidarebefordra medlemsavgifter till Cigre CO
  • Att distribuera information, kontakter med massmedia samt rekrytera nya svenska medlemmar till Cigre
  • Att upprätta en aktivitetsrapport för den Svenska Nationalkommittén till Forum för nationella kommittéer för Cigre (FNCC)

Svenska Nationalkommittén utser även svenska kandidater till Cigres beslutande organ. Där så erfordras sker samråd med de nordiska nationalkommittéerna.

Svenska Nationalkommittén ska verka för att svensk expertis presenterar tekniska rapporter med hög kvalitet och aktivt medverkar vid Cigres kongresser.

Sammansättning

Bo Westman från Hitachi Energy Sweden, ordförande

Leif Pettersson från Svenska kraftnät, vice ordförande

Anders Johnsson från Vattenfall Eldistribution

Susanne Stjernfeldt från Energiforsk, programansvarig

Kent Olsson från Hitachi Energy Sweden

Olof Samuelsson från Lunds Tekniska Högskola

Mehrdad Ghandhari från Kungliga Tekniska Högskolan

Emil Hillberg från RISE

Anders Johnasson från Vattenfall

Stephan Stålered från Ellevio

Thomas Hammarström från Chalmers Tekniska Högskola