Kabel in Serverraum

Nu är det dags att skicka in synopsis till nationalkommittén för CIGRE i Sverige. Deadline 15 mars.

Skicka in ditt synopsis senast den 15 mars 2021 till Susanne Stjernfeldt. Nationalkommittén granskar alla bidrag och återkopplar till författarna om det behöver göras några förändringar i materialet innan synopsis skickas till Paris för vidare granskning.

– Det ska bli otroligt spännande att se vad som kommer in. Tänk på att det ställs höga krav på den vetenskapliga höjden i era synopsis och att ansvarig för den svenska studiekommittén redan har granskat det inskickade materialet, säger Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som koordinerar CIGREs verksamhet i Sverige.

Datum för hela processen

  • Författare skickar in synopsis till den svenska representanten för respektive studiekommitté (SC) och till den svenska nationalkommittén (SNC) (Susanne Stjernfeldt) senast den 15 mars 2021.
  • SC-representanten ska skicka sitt utlåtande till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 1 april.
  • SNC ska utvärdera synopsis den 8 april 2021.
  • Författare får eventuella kommentarer den 9 april 2021.
  • Vid kommentarer, så skickar författaren en uppdaterad synopsis till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 23 april 2021.
  • Susanne sänder in synopsis till CIGRES centrala databas senast den 30 april 2021.

Strukturen för sessionens fokusområden finns att hämta under CIGREs Preferred subjects