Vi ser många nya utmaningar för elnäten i kombination med ett stort behov av att öka användningen av förnybara energikällor. Den snabba tekniska utvecklingen är både en möjliggörare och ställer samtidigt nya krav. Alla de här faktorerna leder till nya arbetsgrupper inom CIGRE, nya workshops och en mängd nya ämnen för sessionen i Paris 2022.

CIGRE session äger rum den 20 augusti till den 2 september 2022. Många har skickat in sina bidrag och den här gången kom fler synopsis in än vanligt. Granskningsprocessen och återkoppling på synopsis till författare har försenats på grund av olika omständigheter. För att ge författarna rimlig tid att skriva artiklarna har tidplanen setts över.

Den nya tidplanen ser ut så här:
• Författare skickar sina artiklar till den svenska nationalkommittén (SNC) Susanne Stjernfeldt och aktuell SC-representant senast den 23 november 2021.
• SNC och SC-representanter granskar och eventuellt kommenterar artiklarna från den 24 november till den 15 december 2021.
• SNC och SC-representanter skickar sina utlåtande till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 16 december 2021.
• Artiklarna värderas på SNC-mötet den 17 december 2021.
• Författarna får återkoppling senast den 21 december 2021 och kan uppdatera sina artiklar till den 19 januari 2022.
• Författare skickar eventuella uppdateringar till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 21 januari 2022.
• SNC sparar samtliga artiklar till databasen den 24 januari 2022.
• Författare får återkoppling från Central Office (CO) den 25 april 2022.

För e-post till de svenska SC-representanterna, se https://energiforsk.se/program/cigre-sverige/studiekommittéer/