Nu är det dags att lämna in artiklar till International Conference on Smart Grid Synchronized Measurements and Analytics.

Konferensen pågår den 24-26 maj 2022 i Split, Kroatien och arrangeras av universitet i Zagreb i samarbete med den kroatiska systemoperatören HOPS. Konferensen innehåller självstudier om grunderna i synkroniserade mätningar och relaterade metoder för big data, Key Note-föreläsningar och panelsamtal mellan ledande experter inom tillämpning av synkroniserade mätningar och big data-analyser.

Sista inlämningsdag

Sista dag för inlämning av artiklar till konferensen är den 15 oktober. Mer information om inlämning finns på www.sgsma2022.org.

Aktuella ämnen

Nedanstående ämnen är aktuella för artiklar:

 • Theory and fundamentals of synchronized measurements
 • Synchronized sampling and synchronized phasor calculation
 • The time reference and clock sources used for synchronized measurement
 • Time dissemination techniques
 • Synchronized measurement instrumentation
 • Synchronized waveform measurements and their applications
 • Calibration systems for synchronized measurement instrumentation
 • End-to- end calibration of synchronized measurement systems
 • Procedures for certification of synchronized measurement devices and systems
 • Acceptance, commissioning and field testing of synchronized measurement systems
 • Applications of synchronized measurement instruments to critical infrastructure systems
 • Modeling and simulation of synchronized measurements
 • Data analytics for power system applications of synchronized measurements
 • Implementation and design of synchronized measurement devices and systems
 • Use of synchronized measurements in generation facilities for in depth monitoring
 • Graphical user interfaces for synchronized measurement devices and systems
 • Bad data detection and troubleshooting tools for synchronized measurement systems
 • Metrics for performance evaluation of synchronized measurement applications
 • Design and application of synchrophasor systems and components
 • Situation awareness systems based on synchronized measurements
 • Use of synchronized measurements in distribution and the grid “edge” applications
 • Use of synchronized measurements in wide area monitoring, control and protection systems
 • Educational issues and curriculum related to synchronized measurements
 • Cybersecurity issues and solutions for synchronized measurement systems
 • The next generation of EMS and DMS systems based on synchronized measurements

Godkända artiklar publiceras i tidskriften IJEPS

De författare som får sina artiklar till konferensen accepterade, kommer att få möjlighet att skicka ut utökade versioner av sina artiklar till ett specialnummer av International Journal of Electric Power Systems (IJEPS) om synkroniserade mätningar och analyser. Alla godkända artiklar kommer att också att refereras i IEEE Xplore Digital Library.