Emil Hillberg, senior forskare på Rise.

Hösten 2024 är det dags för elkraftkonferensen Cigre Session i Paris. Energiforsk har fått in 38 svenska synopsisförslag om att få presentera på konferensen – nytt rekord. Emil Hillberg från Rise uppskattar Cigre för det internationella nätverkandet och möjligheten att ta del av den senaste teknikutvecklingen inom elkraft.

– Jag har varit aktiv inom Cigre sedan 2010 och för mig har det varit väldigt värdefullt och inspirerande att få träffa människor från hela den globala elkraftvärlden – ibland människor vars böcker jag har läst sedan tidigare, säger Emil Hillberg.

Den 25–30 augusti 2024 arrangeras Cigre Biennial Session i Paris. Under konferensen presenterar industrirepresentanter och forskare inom elkraft från hela världen sina resultat. När konferensen arrangerades senast, 2022, var över 8 600 deltagare och 290 organisationer på plats.

Energiforsk leder Cigres svenska nationalkommitté och har precis stängt ansökningsperioden för svenska forskare att få presentera. Totalt har nationalkommittén fått in 38 ansökningar, berättar Susanne Stjernfeldt, ansvarig för Cigre på Energiforsk.

– Vi har fått rekordmånga ansökningar, som handlar om allt från transformatorer till den tekniska prestandan i kraftsystemet. Det är hög kvalitet på ansökningarna, vilket är viktigt för att sprida kunskapen om hur vi får ett robust och hållbart elsystem, säger Susanne Stjernfeldt.

Nu har den svenska nationalkommittén för Cigre granskat alla inskickade forskningsresultat och återkopplat till författarna. Författarna har till den 23 augusti på sig att uppdatera sina bidrag innan de ska skickas vidare till Cigres generalsekretariat i Paris för ytterligare en granskningsomgång. Senast den 6 november får författarna besked ifall deras synopsis är accepterat och kan då börja förbereda sin artikel.

Emil Hillberg, senior forskare på Rise, är elkraftsingenjör från KTH och har doktorerat inom elkraftsystem i Norge. Han skrev sin första publikation inom Cigre 2010, om tillförlitlighetsberäkningar, risken för stora störningar i elnätet och hur man beräknar sannolikheten för olika typer av fel. Sedan dess har han blivit alltmer aktiv i organisationen.

– Nu har det väl blivit ett 20-tal publikationer inom Cigre. De stora styrkorna med organisationen är det internationella nätverket där industri och akademi delar med sig av state of the art i forskning, utveckling och implementering, säger Emil Hillberg.

Han har även varit med i flera olika arbetsgrupper inom Cigre och har medverkat i fem rapporter, varav tre är publicerade och två är på gång. Den första rapport han medverkade i handlade om PMU:er, en utrustning som möjliggör tidssynkroniserade mätningar.

– Exempelvis kan man mäta och därmed identifiera pendlingar i elnätet, vilket ger möjligheter till bättre övervakning av kraftsystemet. Det var ett litet bidrag, men det kändes värdefullt och relevant, säger Emil Hillberg.

För fem år sen fick han möjlighet att vara svensk representant i en av Cigres studiekommittéer, vilket gav honom inblick i en för honom annan sida av organisationen. Kommittéerna påverkar bland annat vilka arbetsgrupper som ska startas och granskar olika rapporter samt artiklar till konferenser.

– Jag representerar Sverige i studiekommittén och kan lämna förslag på vad kommittén borde titta vidare på. Jag har även ett ansvar att sprida kommitténs arbete till svenska intressenter, som jag gör inom mitt kontaktnät. I dag skickar jag tips om bland annat nya publikationer till ett 50-tal personer i Sverige, och ger dem även möjlighet att granska publikationer samt att delta i nystartade arbetsgrupper.

Sedan en tid arbetar Emil Hillberg och andra svenskar i nätverket med att öka Sveriges engagemang inom Cigre. Ett exempel är Cigre Next Generation Network, en öppen svensk grupp för bland annat yngre doktorander.

– Cigre kan göra så mycket för att informera om nyttan och värdet av vad forskare och ingenjörer inom elkraft kan göra för att bidra till omställningen.

Historiskt har huvudfokus inom Cigre legat på transmissionsnät och elöverföring, men Emil Hillberg ser att en breddning pågår. Allt från distributionsnät och smarta elnät till miljöaspekter och ekonomiska effekter blir alltmer relevant.

– Så Cigre är intressant för flera olika typer av specialister och är en plattform där industri och akademi möts och lär sig av varandra. Jag hoppas vi kan fortsätta attrahera personer utanför elkraftsbranschen, det jobbar vi med, säger Emil Hillberg.