Den 3 juni bjuder CIGRE Sverige in till en fysisk träff hos Hitachi Energy i Västerås. CIGRE Sverige har skickat in ett trettiotal artiklar till den årliga kongressen, och dessa kommer att presenteras under dagen.

Cigre, International Council on Large Electric Systems, har en verksamhet som är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

Cigres generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk. Energiforsks uppgift är bland annat att samordna de svenska artiklarna och sprida information om forskningsresultaten för en publik i Sverige. 

Preliminärt program:

  • Inledande inspirationstal om forskning och elnät av Tobias Hansson, vd Hitachi Energy i Sverige
  • Presentation av artiklar inför årets session i Paris, cirka 30 presentationer.

Mer information kommer längre fram.

Tid 

3 juni, cirka 11:30–16:00. Exakt tid meddelas inom kort. 

Plats 

Mäster Ahls gata 16, Hitachi Energy, Västerås.

Pris 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla som vill lära sig mer om högspänd elektrisk energi. Är du intresserad av att bli medlem i Cigre? Kontakta Susanne Stjernfeldt

Anmälan

Öppnar inom kort. Prenumerera på nyhetsbrevet från Cigre för att inte missa någon viktig information.